Velkommen til Randers Håndbolddommerklubs hjemmeside


På denne hjemmeside kan du læse alt om hvad der rør sig i Randers Håndbolddommerklub og lidt om de dommere der er medlem af dommerklubben.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Mandag den 27.februar 2017 kl. 19.00 i Arena Randers mødelokale 1.

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent. 

2) Valg af stemmetællere. 

3) Formandens beretning. 

4) Aflæggelse af revideret regnskab ved kassereren. 

5) Indkomne forslag. 

6) Fastlæggelse af kontingent. 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige og 2 i ulige år). 

a) På valg i 2017. 

1) Tom Johannessen ønsker ikke genvalg (2 år) 

2) Poul Erik Drachmann (2 år) '

 

8) Valg af suppleanter 2 hvert år. (1 år) 

9) Valg af revisor Keld Hauntrup (2 år) 

10) Valg af revisor suppleant 1 hvert år. (1 år) 

 

11) Eventuelt. 

 

Forslag – herunder lovforslag – der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Tom Johannessen i hænde senest den 20. februar 2017. 

 

Klubben vil igen i år, inviterer alle medlemmer til spisning inden generalforsamlingen, så derfor starter generalforsamlingen med spisning kl. 18:00 og med efterfølgende generalforsamling, hvor der vil være kaffe og kage. Ønsker du at deltage i spisningen bedes du tilmelde dig til undertegnede senest den 20. februar 2017 på mail: tom.johannessen.privat@gmail.com eller telefon 2254 4384. 

 

På bestyrelsens vegne

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag en e-mail med nyheder

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsbrevet