Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Mandag den 11. februar 2019 kl. 19.00 i Arena Randers mødelokale 1.

Til medlemmer af Randers Håndbolddommerklub

Dagsorden:

 

1)    Valg af dirigent.

 

2)    Valg af stemmetællere.

 

3)    Formandens beretning.

 

4)    Aflæggelse af revideret regnskab ved kassereren.

 

5)    Indkomne forslag.

 

6)    Fastlæggelse af kontingent.

 

7)    Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige og 2 i ulige år).

 

                                            På valg i 2019:

1)  Poul Erik Drachmann      ønsker genvalg (2år)

2)    Steffen Nielsen           ønsker ikke genvalg (2 år)

 

8)    Valg af suppleanter                            2 hvert år. (1år)

 

9)    Valg af revisor                                    1 hvert år. (1år)

 

10) Valg af revisor suppleant                   1 hvert år (1år)

 

11) Eventuelt

 

 

Forslag – herunder lovforslag – der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Steffen Nielsen i hænde senest den 4. februar 2019. Sendes på mail: Steffen.risskov@gmail.com

 

Klubben vil gerne inviterer alle medlemmer til spisning inden generalforsamlingen, så derfor starter vi med spisning kl. 18.15 og med efterfølgende generalforsamling, hvor der vil være kaffe og kage.

Ønsker du at deltage i spisningen, bedes du tilmelde dig til undertegnede senest den 4. februar 2019 på mail: Steffen.risskov@gmail.com eller på tlf. 40 37 71 82.  

 

På bestyrelsens vegne

 

Steffen Nielsen