Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Mandag den 19. februar 2018 kl. 19.00 i Arena Randers mødelokale 1.

Til medlemmer af Randers Håndbolddommerklub

Sagsorden:

 

1)    Valg af dirigent.

 

2)    Valg af stemmetællere.

 

3)    Formandens beretning.

 

4)    Aflæggelse af revideret regnskab ved kassereren.

 

5)    Indkomne forslag.

 

6)    Fastlæggelse af kontingent.

 

7)    Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige og 2 i ulige år).

 

                                            På valg i 2018:

1)    Gert Andersen              ønsker genvalg (2år)

2)    Jacob Clausen             ønsker ikke genvalg (2 år)

 

8)    Valg af suppleanter                            2 hvert år. (1år)

 

9)    Valg af revisor suppleant                   1 hvert år. (1år)

 

10) Eventuelt

 

 

Forslag – herunder lovforslag – der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Steffen Nielsen i hænde senest den 12. februar 2018. Sendes på mail: Steffen.risskov@gmail.com

 

Klubben vil gerne inviterer alle medlemmer til spisning inden generalforsamlingen, så derfor starter vi med spisning kl. 18.15 og med efterfølgende generalforsamling, hvor der vil være kaffe og kage.

Ønsker du at deltage i spisningen, bedes du tilmelde dig til undertegnede senest den 12. februar 2018 på mail: Steffen.risskov@gmail.com eller på tlf. 40 37 71 82.  

 

På bestyrelsens vegne

 

Steffen Nielsen

Sekretær