Ejnar Meineche

Indmeldt: 1969

Æresbevisninger: Sølvnål og Guldnål

Bestyrelsesposter:
Kasserer: 2005 - 2010

Udnævnt til æresmedlem den 21. februar 2011