John Ils√łe Jensen

Indmeldt: 1965

Æresbevisninger: Sølvnål og Guldnål

Bestyrelsesposter:
Næstformand: 2006
Formand: 2007 - 2009

Udnævnt til æresmedlem den 21. februar 2011.