Jørgen Ohmeyer

Indmeldt: 1997

Bestyrelsesposter: Menigt medlem 1998 - 2001